Munjal Showa

Donation Details

 • No. of Wheelchairs: 180 / Donation Amount: 900000.00

Beneficiaries Details

  • Vachelbai Dalve
  • Ramesh
  • Pralahad Rathod
  • Vandana Santosh
  • Amol Solanke
  • Sudhakar Rathod
  • Shivaji Chavan
  • Sanjay Ramrao
  • Kabir Bhavare
  • Santosh Valli
  • Dhandoba Vaghmare
  • Nikita Jhadav
  • Panchfulabai Dhadve
  • Bandu Sambhaj Chawre
  • Sukhakarta Kadam
  • Yamuna Shriram Ade
  • Kishore Vashram Rathod
  • Nagorao Shivsagar
  • Rahul
  • Urmila
  • Narayan Das
  • Bhupendra
  • Abhay
  • Raja
  • Indrapal
  • Surendra
  • Dharkan
  • Anar Devi
  • Narendra
  • Faijan
  • Balram
  • Jeevan
  • Aadesh Kumar
  • Jai Kumar
  • Harsh Aggarwal
  • Anshul Yadav
  • Aman Chaturvedi
  • Devilal
  • Krishna Gopal
  • Neeraj
  • Ratnesh Kumar
  • Abhishek
  • Siddharth
  • Nitin
  • Suman
  • Kiran
  • Pawan
  • Shital
  • Kamlesh
  • Nihal
  • Shivam
  • Mahendra Singh
  • Priya
  • Maharaj Singh
  • Shyam Sundar
  • Shamim
  • Brij Mohan
  • Shyam Bihari
  • Rishabh Shankar Shukla
  • Suresh Chandra
  • Pramod Nanak
  • Gauri Shankar
  • Janvi
  • Priyamvada
  • Sunil
  • Rahul
  • Satish Kumar
  • Geeta Bhagel
  • Reena
  • Manish Tiwari
  • Jagdeep
  • Jatin
  • Ram Kishan Yadav
  • Sushila Rawat
  • Sunil
  • Chail Bihari
  • Swati Tanaji Tharot
  • Aarif Qureshi
  • Kavita Vinod Devkar
  • Mithilesh
  • Bishnu Kumar
  • Heena
View All