Agilent Technologies India

Donation Details

 • No. Of Wheelchairs: 100 / Donation Amount: 500000.00

Beneficiaries Details

 1. Sheetal
 2. Jyoti
 3. Manveer
 4. Hima Devi
 5. Purshotam
 6. Nila Devi
 7. Vina Devi
 8. Md. Saarif
 9. Arhan
 10. Mohd. Irfan
 11. Lata
 12. Mayank
 13. Vijay Singh
 14. Mohd. Jaki
 15. Aamna
 16. Ganesh Dan
 17. Tara Devi
 18. Vikas
 19. Danish
 20. Rahul
 21. Bechaini
 22. Sarn Das
 23. Rohit
 24. Chudamni Singh
 25. Aayush Vaidya
 26. Dipesh Gaud
 27. Leela bai
 28. Nilesh Yadav
 29. Vikram Ashok Yadav
 30. Santoshi
 31. Devkaran
 32. Vandana
 33. Sharmila Chhotulal
 34. Ankit Yadav
 35. Bushra
 36. Jainab Raees Hussein
 37. Talib Khan
 38. Imran Iqbal
 39. Rohan Ashok Jawariya
 40. Maanas Krishna Raadheshyaam
 41. Sonu Verma
 42. Kamalkant Tiwari
 43. Dajiba Narayan
 44. Ravi Kisan Rathod
 45. Ravina Bal Dev Jadhav
 46. Amol Shiva Rahtod
 47. Ajay Rameshwar Rathod
 48. Sudam Devrao Chavan
 49. Mathi kaur
 50. Kunal Mohan Rajani Makasare
 51. Guddi
 52. Juber
 53. Karishma
 54. Ansh
 55. Manav
 56. Vinod Kumar
 57. Ahil
 58. Shubham
 59. Saurbh
 60. Aryan
 61. Kamal Hassan
 62. Majoor Khan
 63. Manoj
 64. Mool Singh
 65. Piyush
 66. Rahul Yaduwanshi
 67. Rishi Sah
 68. Shabnam Khatoon
 69. Shivam
 70. Kiran
View All