Eastern International Hotels

Donation Details

 • No. of Wheelchairs: 44 / Donation Amount: 220000.00

Beneficiaries Details

 1. Parmod Kumar
 2. Rohit Kumar
 3. Abdul Kadir
 4. Aditya Tapan
 5. Dheeraj Sanjay
 6. Gaurav Mohansingh
 7. Gokul Munna
 8. Gyansingh
 9. Jagal Singh Rumji
 10. Kanchan Bai
 11. Mahipal Khuman Singh
 12. Aruna Bai Prakash
 13. Hirabai
 14. Lakshmi Kushal
 15. Rashid Hamid
 16. Rehan Naeem
 17. Akash Dinesh Morya
 18. Girish
 19. Nimbuba Raju
 20. Rajchinta Sewak
 21. Sangeeta
 22. Wahid Saeed
 23. Asra Jamal
 24. Sh. Rehan Sh. Saleem
 25. Kajal Birade
 26. Shahnaz Saleem
 27. Noorjahan Sh. Sharik
 28. Pandit Dagadu
 29. Naeem Khan
 30. Shabana Hussein
 31. Yash Kumar Singh
 32. Mala
 33. Kunal
 34. Mayank
 35. Govindam
 36. Krishna Singh
 37. Aman Raj
 38. Kerala Flood Victim
View All