Agilent Technologies India

Donation Details

 • No. Of Wheelchairs: 100 / Donation Amount: 500000.00

Beneficiaries Details

 1. Sheetal
 2. Jyoti
 3. Manveer
 4. Hima Devi
 5. Purshotam
 6. Nila Devi
 7. Vina Devi
 8. Md. Saarif
 9. Arhan
 10. Mohd. Irfan
 11. Lata
 12. Mayank
 13. Vijay Singh
 14. Mohd. Jaki
 15. Aamna
 16. Ganesh Dan
 17. Tara Devi
 18. Vikas
 19. Danish
 20. Rahul
 21. Bechaini
 22. Sarn Das
 23. Rohit
 24. Chudamni Singh
 25. Aayush Vaidya
 26. Dipesh Gaud
 27. Leela bai
 28. Nilesh Yadav
 29. Vikram Ashok Yadav
 30. Santoshi
 31. Devkaran
 32. Vandana
 33. Sharmila Chhotulal
 34. Ankit Yadav
 35. Bushra
 36. Jainab Raees Hussein
 37. Talib Khan
 38. Imran Iqbal
 39. Rohan Ashok Jawariya
 40. Maanas Krishna Raadheshyaam
 41. Sonu Verma
 42. Kamalkant Tiwari
 43. Dajiba Narayan
 44. Ravi Kisan Rathod
 45. Ravina Bal Dev Jadhav
 46. Amol Shiva Rahtod
 47. Ajay Rameshwar Rathod
 48. Sudam Devrao Chavan
 49. Kunal Mohan Rajani Makasare
 50. Guddi
 51. Juber
 52. Karishma
 53. Ansh
 54. Manav
 55. Vinod Kumar
 56. Ahil
 57. Shubham
 58. Saurbh
 59. Aryan
 60. Kamal Hassan
 61. Majoor Khan
 62. Manoj
 63. Mool Singh
 64. Piyush
 65. Rahul Yaduwanshi
 66. Rishi Sah
 67. Shabnam Khatoon
 68. Shivam
 69. Kiran
View All