AG Industries Pvt Ltd

Donation Details

 • No. of Wheelchairs: 45 / Donation Amount: 225000

Beneficiaries Details

 1. Tula Ram
 2. Ram kumar
 3. Vinod Kumar
 4. Jaspal Singh
 5. Kashiram
 6. Bittu
 7. Abhay Chaudhary
 8. Mausin
 9. Rahul
 10. Om pal
 11. Kusama
 12. Priyanshu Sharma
 13. Sonu
 14. Bhagwan Singh
 15. Mukesh Kumar
 16. Kunal
 17. Ramprasad Gautam
 18. Brij Raj
 19. Rabina
 20. Kusum Mishra
 21. Amar Singh Gautam
 22. Ratan Singh
 23. Dwarika Prasad Sharma
 24. Dinesh
 25. Mohit
 26. Pushpendra
 27. Mukesh Radheshyam
 28. A.S Meena
 29. Narayan Kashyap
 30. Shobhit Saini
 31. Sher Singh
 32. Athikaala Ravi
 33. V Dwarkanatha Reddy
 34. P Venkat Ramana
 35. M Velu Swamy
 36. Narayana Bhagya Laxmi
 37. C. Santhamma
 38. G. Gopi
 39. S. Sarassa
 40. V. Siva
 41. Shailendra Kumar
 42. Rajeev Kumar Nandi
 43. Ram Niwas Sharma
 44. Kamlesh
 45. Lalita Devi
View All